Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150. Dalje...

Sertifikat ISO 9001 dobijen od SGS

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining