Ventili sigurnosti

Ventil sigurnosti sa oprugom za vodenu paru