Novosti

Membranski regulator diferencijalnog pritiska bez pomoćne energije. Koristi se za sisteme daljinskog grejanja.

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.