Sistem za iskorišćenje energije prljavog kondenzata i otparka

Isporučili smo i pustili u rad automatski sistem za iskorišćenje energije prljavog kondenzata i energije otparka iz sabirnog rezervoara konenzata.

Sistem je u projektovan i proizveden u našoj firmi.

Povezan je sa sabirnim rezervoarom kondenzata i vrši zagrevanje napojne kotlovske vode bez uticaja na pritisak u sabirnom rezervoaru kondenzata koji ostaje atmosferska posuda.

Insvesticija se vraća za manje od godinu...

Pročitajte više

Ugradnja diktir sistema

Završena je ugradnja i puštanje u rad diktir sistema. veza prema kataloškoj stranici https://termoenergetika.rs/product.php?id=17

Pročitajte više