Novosti

Najveći odvajač kondenzata (DN150)

Prema potrebama kupca proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada.

U pitanju je odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Novosti

Elektromotorni ventil: Razvili smo novu seriju prolaznih i trokrakih elektromotornih ventila. Dalje...

Sertifikat ISO 9001 dobijen od SGS

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.