Proizvod Odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP

Odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP

Odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP

Specifikacija: Preuzmite Tehnički List

Brošura: -

Video: -

Podelite na društvenim mrežama

Odvajaci kondenzata sa plovkom

 

Odvajači kondenzata sa plovkom rade na principu razlike gustine izmeðu pare i kondenzata, slično kao i odvajači kondenzata sa zvonom. U kućište odvajača se dovodi para ili kondenzata. Ako u kućište dospe kondenzat, plovak će isplivati i pomeriti mehanizam prevodeći odvajač u otvoren položaj tako da kondenzat nesmetano može isticati iz kućišta u kondenzni vod.

 Ako u odvajač dotekne para, plovak će pasti na dno kućišta i prevesti odvajač u zatvoren položaj sprečavajući paru da istekne u kondenzni vod.

 

Svi naši odvajači sa plovkom imaju dodatno ugrađen i termoelement, koji ima funkciju da u startu ispusti nekondenzujuće gasove u kondenzni vod. Na ovaj način obezbeðen je neometan start odvajača kada se i javlja najveća količina nekondenzujućih gasova.

Odvajači kondenzata sa plovkom se mogu koriste i za održavanje nivoa kondenzata u otparivačima. Na ovaj način se može izbeći korišćenje skupe automatike. Ovi odvajači su osetljivi na hidrauličke udare.

Takoðe su osetljivi na niske temperature, jer postoji opasnost od zamrzavanja. Odvajači sa plovkom zbog same konstrukcije imaju veće gabaitne mere od ostalih tipova odvajača.

Nasuprot ovim nedostacima odvajači sa plovkom mogu ispuštiti velike količine kondenzata, ispuštaju kondenzat u kolišini u kojoj nastaje bez zadržavanja. Preporučujemo primenu ovih odvajača za velike razmenjivače tolpote, posebno pri regulaciji na strani pare. Nezamenljivi su za velike potrošače, potrošače sa uskim granicama regulacije temperature itd.

"Termoenergetika" je razvila odvajač tip OKP-E sa servo mehanizmom koji omogućava veoma veliki kapacitet pri relativno maloj raspoloživoj razlici pritisaka. OKP-E ima veliki kapacitet i relativno male dimenzije i cenu, tako da je našao veliku primenu u industriji.


Video()