Proizvodi

Regulacioni ventili Uopšteno


Regulacioni ventili iz naše proizvodnje pronašli su veliku primenu u domaćoj industiji u regulaciji pritiska, protoka i temperature različitih medijuma kakvi su: vodena para, vazduh, voda i drugi fluidi. Proizvodimo ventile direktnog dejstva, ventile sa pilotom, odbojno prestrujne, ventile specijalne namene.

Prestrujni ventil

Prestrujni vetil PVD

Prestrujni ventil

Prestrujni vetil PVD

Regulator diferencijalnog pritiska

Regulator diferencijalnog pritiska tip RD

Regulator diferencijalnog pritiska

Regulator diferencijalnog pritiska tip RD

Regulator protoka vode

Regulator protoka vode tip QR

Regulator protoka vode

Regulator protoka vode tip QR

Nepovratno rasteretni ventili

Nepovratno rasteretni ventili tip OPV

Nepovratno rasteretni ventili

Nepovratno rasteretni ventili tip OPV