Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata sa zvonom

Odvajači kondenzata sa zvonom

Zvonasti odvajači imaju dug vek besprekornog rada, nisu osetljivi na prljavštinu i otporni su na pojavu hidrauličkih udara. Termoenergetika proizvodi zvonaste odvajače sa dvopolužnim mehanizmom za otvaranje koji višestruko uveća silu otvaranja... Dalje...

Odvajači kondenzata sa plovkom

Odvajači kondenzata sa plovkom

Odvajači kondenzata sa plovkom rade na principu razlike gustine između pare i kondenzata, slično kao i odvajači kondenzata sa zvonom. Odvajači kondenzata sa plovkom se koriste i za održavanje nivoa kondenzata u otparivačima. Na ovaj način se može izbeći korišćenje skupe automatike. Preporučujemo primenu ovih odvajača za velike razmenjivače toplote... Dalje...

Termostatički membranski odvajači kondenzata

Termostatički membranski odvajači kondenzata

Termostatički odvajači rade na principu razlike temperature između pare i kondenzata. Kod termostatičkih membranskih odvajača, termostatski element je termokapsula. Termokapsula je termostat sa lako isparljivom tečnošću... Dalje...

Termostatički bimetalni odvajači kondenzata

Termostatički bimetalni  odvajači kondenzata

U slučaju bimetalnog odvajača termostat je bimetalni paket pločica.Zbog različitog koeficijenta širenja materijala od kojih su pločice napravljenje pri zagrevanju dolazi do savijanja pločica. Ovo svojstvo je iskorišćeno za proizvodnju bimetalnog termostata... Dalje...

Termodinamički odvajači kondenzata

Termodinamički  odvajači kondenzata

Za razliku od tradicionalnih termodinamičkih odvajača kondenzata, koji su izloženi spoljnim temperaturnim uticajima, koji redukuju njihove perfomanse, termodinamički odvajač kondenzata nove generacije, tip TDK je dizajniran da bude znatno otporniji na spoljašnje temperaturne uticaje... Dalje...

Kontrolno okno

Kontrolno okno

Kontrolno okno je namenjeno za vizuelnu kontrolu rada odvajača kondenza. Kućište je izrađeno od sivog liva a ugrađeno vatrostalno staklo obezbeđuje vizuelnu kontrolu. Ugrađuje se iza odvajača kondenzata, sa izuzetkom termostatikčih odvajača kondenzata, kod kojih se ugrađuje ispred... Dalje...

Novosti

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1 Dalje...

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Parna pumpa za kondenzat - bezmotorna