Parna pumpa

Parna bezmotorna pumpa tip BMP  namenjena je za transport kondenzata uz pomoć vodene pare. Pumpe ovoga tipa su snadbevene horizontalnim ili vertikalnim rezervoarom za prihvat kondenzata koji se nalazi iznad pumpe. Za potis kondenzata ka kotlarnici, pumpa koristi zasićenu paru ili komprimovani vazduh. Praktično je maksimalni mogućui napor koji pumpa može da ostvari jednak pritisku pare koja se dovodi do pumpe. Ovaj napor se ostvaruje samo pri velikim padovima pritisaka u cevovodu kondenzata, tako da u praksi pumpa uvek radi sa manjim naporom. Trenutni napor pumpe se može očitati na manometru koji se nalazi na poklopcu pumpe. 

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Bezmotorna parna pumpa tip bmp775 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Transport kondenzata137 kBPregled Download
Iskorišćenje otparka284 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150. Dalje...

Uveli smo u standardnu ponudu odvajač kondenzata sa plovkom - kondenz lonac sa integrisanim kontrolnim oknom za vizuelno praćenje ispravnosti rada odvajača kondenzata.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.