Odvajači kondenzata sa zvonom

Termoenergetika proizvodi zvonaste odvajače sa dvopolužnim mehanizmom za otvaranje koji višestruko uveća silu otvaranja. Dvopolužni mehanizam omoguća primenu sedišta ventila unutar odvajača sa monogo većim promerom otvora, čak i za relativno visoke pritiske. Na ovaj način se smanjuje mogućnost zapušenja od prljavština i povećava kapacitet odvajača.

Preporučujemo da ovaj tip odvajača primenite u sledećim slučajevima:

1. Kada je potrebno da se ispred odvajača podiže kondenzat, odnosno kada do odvajača kondenzat ne može da dotekne slobodnim padom. Kao na primer kod rotacionih valjaka, kod obrtnih duplikatora...

2. Kada tehnologija zahteva regulaciju temperature u veoma uskim tolerancijama. Posebno u slučaju kada je regulisana temperatura veoma blizu temperature kondenzacije pare.

3. Kada je neophodno da temperatura u celom aparatu bude ujednačena, kao kod pasterizatora.

 

 

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ PN6 i PN16192 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ-VP PN25 i PN40105 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - opis rada i osnovne preporuke101 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Preporuke za odvajače kondenzata321 kBPregled Download
Transport kondenzata137 kBPregled Download
Kontrolno okno – za kontrolu rada odvajača kondenzata153 kBPregled Download
Iskorišćenje otparka284 kBPregled Download

Tehnička dokumentacija sličnih proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajvači kondenzata sa plovkom - opis rada i osnovne preporuke102 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP PN16516 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP-E223 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke 202 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip TKZ134 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKL-M i TK-MG190 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKM PN16 i PN25281 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKL336 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKK326 kBPregled Download
Termodinamički odvajač kondenzata - tip TDK279 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke202 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPZ103 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL PN16163 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL-Z PN25 i PN40117 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1 Dalje...

Proizveli smo najveći regulator pritiska vode do sad...

termodinamički odvajač kondenzata