Termostatički membranski odvajači kondenzata

Termostatički membranski odvajači kondenzataTermostatički odvajači rade na principu razlike temperature između pare i kondenzata. Kod termostatičkih membranskih odvajača, termostatski element je termokapsula.
Termokapsula je termostat sa lako isparljivom tečnošću koja se nalazi u zatvorenom prostoru iznad membrane. Pritisak unutar ovoga prostora zavisi od trenutne temperature kapsule.

Kada u kućište odvajača dotekne para, ona zagreje kapsulu i pritisak lako isparljive tečnosti poraste, pomerajući membranu i zatvarajući odvajač. Ako u odvajač dotekne kondenzat, kapsula će se ohladiti i opašće pritisak lako isparljive tečnosti. Tada će se membrana pomeriti pod dejstvom pritiska unutar kućišta odvajača i otvoriti ventil odvajača omugućavajući kondenzatu nesmetano da istekne u kondenzni vod.

Svi termostatički odvajači ispuštaju kondenzat sa nekim stepenom pothlađenja. Odvajači sa termokapsulom se obično podešavaju da ispušte kondenzat sa 10 C pothlađenja. U zavisnosti od zahteva korisnika, pothlađenje može biti i veće i manje u zavisnosti od punjenja kapsule.

Proizvodimo dve veličine termokapsula tip TK i TK-M. Obe kapsule imaju navojni priključak R1/4'. Kapsule su u potpunosti proizvedene od nerđajućeg čelika, tako da imaju dug vek trajanja, otporne su na eroziju kondenzata kao i na udare koji se mogu javiti u kondenzno parnoj instalaciji.. 

Termostatički membranski odvajači kondenzata

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Termostaticki membranski odvajaci kondenzata - opis rada i osnovne preporuke261 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl-m190 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkz134 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl336 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkk326 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Preporuke za odvajače kondenzata321 kBPregled Download
Transport kondenzata137 kBPregled Download
Iskorišćenje otparka284 kBPregled Download
Kontrolno okno – za kontrolu rada odvajača kondenzata153 kBPregled Download

Tehnička dokumentacija sličnih proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajač kondenzata sa zvonom - opis rada i osnovne preporuke101 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkm pn16 pn25281 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ-VP PN25 i PN40105 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl-m i tk-mg190 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ PN6 i PN16192 kBPregled Download
Odvajvači kondenzata sa plovkom - opis rada i osnovne preporuke102 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP PN16516 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP-E223 kBPregled Download
Termodinamički odvajač kondenzata - tip TDK279 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke202 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPZ103 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL PN16163 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL-Z PN25 i PN40117 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Elektromotorni ventil: Razvili smo novu seriju prolaznih i trokrakih elektromotornih ventila. Dalje...

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.