Regulator pritiska direktnog dejstva

Regulator pritiska direktnog dejstvaRVD je mehanički regulator pritiska. Namenjen je za regulaciju pritiska pare, vazduha i vode. Proizvodimo ga sa navojnim priključcima od R1/2' do R6/4' i za nazivne pritiske od PN 16 do PN 25.

Svi unutrašnji delovi ventila su izrađeni od nerđajućeg čelika. Membrane su kombinacija nerđajućeg čelika i teflona. Kućište proizvodimo od sivog liva, nodularnog liva ili čeličnog liva.

RVD je regulacioni ventil direktnog dejstva. Kod svih ventila direktnog dejstva regulisani pritisak odstupa od zadatog u zavisnosti od trenutnog protoka. Takođe ventili direktnog dejstva imaju manju silu otvaranja tako da se proizvode samo za manje nazivne otvore. Ako je potreban veći nazivni otvor ili preciznija regulacija preporučujemo servo regulatore tip RVSU. Ventil RVD ima najnižu cenu tako da ga uvek treba primeniti kada tehnološki zahtevi to omogućavaju.

RVD ventil se može montirati u bilo kom položaju, tokom rada je moguće podešavanje regulisanog pritiska. Pri porastu protoka, regulisani pritisak ima tendenciju pada. Maksimalno odstupanje od zadatog pritiska je do 10% regulisanog pritiska.

RVD ventil je namenjen za regulaciju pritiska preko 2,5 bar. Za regulaciju pritiska ispod 2,5 bar korist se modifikovani ventil RVD sa oznakom RVD - N.

RVD ventili se koriste za odnose pritisaka na ulazu i izlazu do četiri prema jedan (p1 / p2 < 4 / 1)

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Regulator pritiska direktnog dejstva tip RVD149 kBPregled Download
Regulator pritiska direktnog dejstva tip RVD-N156 kBPregled Download
Prestrujni ventil tip PVD156 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Reducir stanica - podstanica tip rs250 kBPregled Download
Diktir sistem750 kBPregled Download
Diktir sistem - uputstvo i način rada198 kBPregled Download

Tehnička dokumentacija sličnih proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odbojno prestrujni - nepovratno rasteretni ventil tip opv153 kBPregled Download
Regulator protoka vode - mehanicki ogranicivac tip qr255 kBPregled Download
Regulator temperature sa servo upravljanjem tip rt511 kBPregled Download
Regulator temperature sa servo upravljanjem tip rt-n124 kBPregled Download
Prestrujni ventil - regulator pritiska vode sa servo upravljanjem PVSU238 kBPregled Download
Regulator temperature i pritiska sa servo upravljanjem tip RTSU327 kBPregled Download
Regulator pritiska sa servo upravljanjem tip rvsu186 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150. Dalje...

Membranski regulator diferencijalnog pritiska bez pomoćne energije. Koristi se za sisteme daljinskog grejanja.

Parna pumpa za kondenzat - bezmotorna