Najveći ventil sigurnosti do sada

Ventil sigurnosti tip VSO DN150/250 je najveći ventil sigurnosti koji smo do sada proizveli.

 

Novosti

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika. Dalje...

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1

termodinamički odvajač kondenzata