Proizvodi

Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata

Odvajači kondenzata Odvajači kondenzata sa zvonom | Odvajači kondenzata sa plovkom | Termostatički membranski odvajači kondenzata | Termostatički bimetalni odvajači kondenzata | Termodinamički odvajači kondenzata | Kontrolno okno |

Odvajači kondenzata koje proizvodimo imaju odlične karakteristike, robustan dizajn i dug vek trajanja. TERMOENERGETIKA je započela proizvodnju sa zvonastim odvajačima kondenzata. Sada posedujemo kompletan asortiman odvajača kondenzata, različitih namena, kapaciteta i promera. Proizvodimo i kontrolna okna za kontrolu rada odvajača. 2010 smo pustili u proizvodnju novu seriju termodinamičkih odvajača kondenzata... Dalje...

Regulacioni ventili

Regulacioni ventili

Regulacioni ventili Regulator pritiska sa pilotom | Regulator pritiska direktnog dejstva | Nepovratno rasteretni ventil | Regulator temperature | Regulator protoka | Prolazni elektromotorni ventil tip PMV |

Regulacioni ventili iz naše proizvodnje pronašli su veliku primenu u domaćoj industiji u regulaciji pritiska, protoka i temperature različitih medijuma kakvi su: vodena para, vazduh, voda i drugi fluidi. Proizvodimo ventile direktnog dejstva, ventile sa pilotom, odbojno prestrujne, ventile specijalne namene... Dalje...

Ventili sigurnosti

Ventili sigurnosti

Ventili sigurnosti Ventili sigurnosti sa oprugom | Ventili sigurnosti sa tegom |

Pod dve osnovne grupe sigurnosnih ventila potpada više različtih tipova ventila, različite konstrukcije i namene. Proizvodimo ventile sigurnosti sa oprugom i tegom, za vodu i vodenu paru, sa livenom ili varenom konstrukcijom. Posedujemo laboratoriju za ispitivanje ventila sigrunosti, koja radi u skladu sa standardima ISO 4126-1, ISO 17025, PED direktivi... Dalje...

Program za vodoprivredu

Program za vodoprivredu

Program za vodoprivredu Ventili za regulaciju pritiska vode | Ventil za regulaciju nivoa tečnosti | Novi ventili za vodu |

Razvili smo kompletan program regulacionih ventila za vodoprivredu. Primenili smo stečena znanja i iskustva u dugogodišnjem radu za potrebe industrije i razvili veoma kvalitetne ventile za potrebe vodosnadbevanja. Izrađujemo regulatore pritiska, regulatore nivoa, ventile specijane namene... Dalje...

Gotovi sistemi, podstanice i ostali proizvodi

Gotovi sistemi, podstanice i ostali proizvodi

Gotovi sistemi, podstanice i ostali proizvodi Diktir sistem | Reducir stanica | Parna pumpa | Otparivač |

Pored pojedinačnih proizvoda proizvodimo i gotove sisteme, proizvode specijalne nemene i konstrukcije kao i podstanice, parne pumpe, otparivače, sisteme za prečišćavanje otpadnih voda... Dalje...

Novosti

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu. Dalje...

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining