Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150. Dalje...

Proizveli smo najveći regulator pritiska vode do sad...

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining