Novosti

Uveli smo u standardnu ponudu odvajač kondenzata sa plovkom - kondenz lonac sa integrisanim kontrolnim oknom za vizuelno praćenje ispravnosti rada odvajača kondenzata. Dalje...

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.