Certificată ISO 9001

Termoenergetika

Ştiri

We have produced so far biggest water control valve so far...

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika.

Modelul mucegai CNC