Desprenoi

Termoenergetika

Ştiri

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika.

Certificied ISO 9001 de către SGS

Modelul mucegai CNC