Termoenergetika

Ştiri

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1

OALA DE CONDENS TERMODINAMICA