știri

Najveći odvajač kondenzata (DN150)

Prema potrebama kupca proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada.

U pitanju je odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Termoenergetika

Ştiri

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika.

Pompă de condens