știri

Najveći odvajač kondenzata (DN150)

Prema potrebama kupca proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada.

U pitanju je odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Termoenergetika

Ştiri

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Certificied ISO 9001 de către SGS

Fontă de turnătorie din fier termic.