știri

Najveći odvajač kondenzata (DN150)

Prema potrebama kupca proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada.

U pitanju je odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Termoenergetika

Ştiri

Akreditovali smo laboratoriju za ispitivanje ventila sigunrosti, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 i ISO 4126-1

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika.

OALA DE CONDENS TERMODINAMICA