Bezmotorna parna pumpa tip BMP

Parna bezmotorna pumpa tip BMP namenjena je za transport kondenzata . Pumpe ovoga tipa su snadbevene horizontalnim ili vertikalnim rezervoarom za prihvat kondenzata koji se nalazi iznad pumpe

O proizvodu...

Parna bezmotorna pumpa tip BMP namenjena je za transport kondenzata. Pumpe su snadbevene horizontalnim ili vertikalnim rezervoarom za prihvat kondenzata koji se nalazi iznad pumpe. Za potis kondenzata ka kotlarnici, pumpa koristi zasićenu paru ili komprimovani vazduh.

U toku punjenja pumpe odušni ventil je otvoren, a kondenzat utiče u pumpu kroz nepovratni ventil na ulazu. Nepovratni ventil na potisu pumpe je ufazi punjenja zatvoren. Tokom punjenja plovak se podiže na gore i u jednom mementu aktivira mehanizam pumpe. Mehanizam je tako konstruisan da u istom momentu otvori ventil za paru i zatvori odušni ventil.

Pumpa se ispunjava parom usled čega kondenzat biva potisnut kroz nepovratni ventil na potisu. Nepovratni ventil na ulazu u pumpu je tada zatvoren, tako da se kondenzat u fazi potiskivanja zadržava u sabirnom rezervoaru. Tokom potiskivanja kondenzata plovak pada i u jednom trenutku ponovo aktivira mehanizam. Mehanizam sada ventil za paru i otvara odušni ventil. Para iz pumpe ističe u atmosferu i započinje ponovo faza punjenja pumpe.

Slični proizvodi

Изборник