Centrifugalni separator tip SK

Pod dejstvom centrifugalne sile, separator izdvaja kapi vode I prljavštinu.

O proizvodu...

Pod dejstvom centrifugalne sile, separator izdvaja kapi vode I prljavštinu.

Voda (kondenzat) se ispušta na bočni priključak, a preko odvajača kondenzata koji isporučujemo uz separator.

Na donji priključak se ugrađuje ventil preko koga se povremeno ispušta talog.

Slični proizvodi

Изборник