Kontrolno okno tip KO

Kontrolno okno je namenjeno za vizuelnu kontrolu rada odvajača kondenza. Kućište je izrađeno od sivog liva a ugrađeno vatrostalno staklo obezbeđuje vizuelnu kontrolu. Ugrađuje se iza odvajača kondenzata, sa izuzetkom termostatikčih odvajača kondenzata, kod kojih se ugrađuje ispred

O proizvodu...

Kontrolno okno je namenjeno za vizuelnu kontrolu rada odvajača kondenzata. Kontrolno okno proizvodimo pod oznakom KO i to za nazivne pritiske PN6 i PN16 i za nazivne otvore od DN15 do DN50.

Materijal tela okna je sivi liv ili nodularni liv, a staklo je visokokvalitetno temperovano staklo namenjeno za rad pod povišenim temperaturama i pritiscima.

Kada je odvaač ispravan pregrada u oknu je delimično potopljena kondenzatom, kao što je to prikazano na slici levo.

U slučaju da odvajač kondenzata neispravan tako da propušta veliku količinu vodene pare, pregrada neće biti potopljena. Para će početi da protiče kroz prostor spod pregrade kao što je to prikazano na slici pored.

Kada se okno postavlja radi kontrole termostatičkih odvajača, preporučijemo da se ugradi ispred odvajača. U ostalim sučajevima okno je bolje ugraditi iza odvajača.

Slični proizvodi

Изборник