Odvajači kondenzata sa plovkom tip OKP

Odvajači kondenzata sa plovkom rade na principu razlike gustine između pare i kondenzata, slično kao i odvajači kondenzata sa zvonom. Odvajači kondenzata sa plovkom se koriste i za održavanje nivoa kondenzata u otparivačima. Na ovaj način se može izbeći korišćenje skupe automatike. Preporučujemo primenu ovih odvajača za velike razmenjivače toplote

O proizvodu...

Odvajači kondenzata sa plovkom tip OKP proizvodimo sa prirubničkom vezom od DN15 do DN50 i sa navojnim priključkom od R1/2″ do R1″. Ove odvajače proizvodimo za nazivne pritiske PN6, PN16 i PN25.Odvajači kondenzata sa plovkom tip OKP proizvodimo sa prirubničkom vezom od DN15 do DN50 i sa navojnim priključkom od R1/2″ do R1″. Ove odvajače proizvodimo za nazivne pritiske PN6, PN16 i PN25.

Odvajači sa plovkom moraju se montirati u položaju prema crtežu. Odvajači tip OKP su snadbeveni termokapsulom tip TK-M koja omogućava nesmetan rad odvajača i u slučaju pojave nekondenzujućih gasova. Ovo je posebno važno pri startu instalacije, kada je količina nekondenzujućih gasova i najveća.

Svi unutrašnji delovi odvajča su proizvedeni od nerđajućeg čelika, tako da je obezbeđen maksimalan vek trajanja. Kućište je od sivog liva, nodularnog liva ili čeličnog liva.

Slični proizvodi

Изборник