Otparivač tip OT

Otparivač je aparat u kome, pod dejstvom gravitacije, dolazi do separacije pare i kondenzata. Otparak se može koristiti u potrošačima niskog pritiska i na taj način postići ušteda u potrošnji energije i napojne vode

O proizvodu...

Otparivač je aparat u kome se vrši separacija pare i kondenzata.

Otparak se može koristiti u potrošačima niskog pritiska i na taj način postići ušteda u potrošnji energije.

U tabeli su date osnovne dimenzije otparivača, a njihov izbor treba izvesti prema datom dijagramu.

 

 

Slični proizvodi

Изборник