Prolazni elektromotorni ventil tip PMV

Prolazni elektromotorni ventil tip PMV namenjen je za regulaciju protoka vode ili vodene pare.

O proizvodu...

Prolazni elektromotorni ventil tip PMV namenjen je za regulaciju protoka vode ili vodene pare. Zatvarač ovoga ventila je direktno pogonjen elektromotornim pogonom pa je ograničen maksimalnim diferencijalnim pritiskom. Maksimalni diferencijalni pritisak je dat u priloženoj tabeli i zavisi od tipa pogona i nazivnog otvora ventila. U slučaju da je potreban veći diferencijalni pritisak, može se primeniti ventil PMV-E sa rasterećenim zatvaračem. Ventil PMV-E nema ograničenje maksimalnog diferencijalnog pritiska.

Elektromotorni pogoni su napona 24V sa trotačkastom regulacijom ili 4-20mA komandnim signalom. Zatvarač ventila je tako dizajniran da obezbeđuje linearnu zavisnost pada pritiska od hoda ventila. Na zahtev korisnika, možemo isporučiti ventile i sa drugom zavisnošću.

U mogućnosti smo da uz ventil isporučimo prateću elektroniku, kao i senzore temperature i pritiska.

Slični proizvodi

Изборник