Regulator pritiska pare ili vode direktnog dejstva tip RVD

RVD je mehanički regulacioni ventil direktnog dejstva. Kod svih ventila direktnog dejstva regulisani pritisak odstupa od zadatog u zavisnosti od trenutnog protoka

O proizvodu...

RVD je mehanički regulator pritiska. Namenjen je za regulaciju pritiska pare, vazduha i vode. Proizvodimo ga sa navojnim priključcima od R1/2″ do R6/4″ opcionoprirubničkaizvedbaodDn15doDn40,zanazivnepritiskeod PN16doPN 25. Svi unutrašnji delovi ventila su izrađeni od nerđajućeg čelika. Membrane su kombinacija nerđajućeg čelika i teflona. Kućište proizvodimo od sivog liva, nodularnog liva ili čeličnog liva.

RVD ventil se može montirati u bilo kom položaju, tokom rada je moguće podešavanje regulisanog pritiska. Pri porastu protoka, regulisani pritisak ima tendenciju pada. Maksimalno odstupanje od zadatog pritiska je do 10% regulisanog pritiska.

Slični proizvodi

Изборник