Regulator pritiska pare sa servo upravljanjem tip RVSU

Ventil tip RVSU je mehanički servo regulator pritiska. Ovaj ventil je namenjen za regulaciju pritiska pare ili vazduha. Sastoji se iz dva dela, glavnog ventila i pilot ventila

O proizvodu...

Prednost servo regulacije je i praktično neograničen odnos ulaznog i izlaznog pritiska.

Svi unutrašnji delovi ventila su izrađeni od nerđajućeg čelika, membrane su kombinacija nerđajućeg čelika i teflona, a kućište se proizvodi od sivog liva ili čelika.

Kapacitet ventila zavisi od ulaznog pritiska i regulisanog pritiska. Za proračun kapaciteta koriste se Kv vrednosti ventila dobijene merenjem. Ovi koeficijent su dati u priloženoj tabeli, a ispod tabele su date jednačine za proračun protoka.

Ventil tip RVSU je mehanički servo regulator pritiska. Ovaj ventil je namenjen za regulaciju pritiska pare ili vazduha.

Sastoji se iz dva dela, glavnog ventila i pilot ventila. Pilot ventil, preko veće membrane koja se nalazi na donjem delu ventila upravlja radom glavnog ventila, pa se zato ovajsistemnaziva – servoventil.

Regulacija pritiska pare primenom ventila tip RVSU je precizna. Praktično pritisak pare iza ventila ne zavisi od trenutnog protoka pare, odnosno pritisak se održava za protok od 0 do 100% maksimalnog protoka.

Ovaj ventil proizvodimo i sa elektromagnetnim ventilom postavljenom na impulsnom vodu, tako da je tada moguće daljinsko uključivanje i isključivanje ventila uz regulaciju pritiska pare.

Slični proizvodi

Изборник