Regulator pritiska vode tip RP

U mogućnosti smo da ponudimo čitavu lepezu ventila kako standardnih tako i specijalne namene

O proizvodu...

Namena:

Regulator pritiska tip RP namenjen je za regulaciju pritiska hladne vode. Reguliše pritsak na izlazu bez obzira na fluktuaciju pritiska na ulazu i protoka. Pored osnovne funkcije tip RP radi i kao nepovratni ventil.

Serija RP je servo regulacioni ventil sa membranskim aktuatorom. Membranski aktuator je integrisan u kućištu ventila, a pilot ventil je pričvršćen na kućište ventila.

Položaj ugradnje:

Položaj ugradnje može biti horizontalan i vertikalan.

Primenjeni standardi:

– SRPS EN 1074-1:2009
– SRPS EN 1074-5:2009
– Prirubnice prema EN 1092-2.

Dimenziju ventila biramo prema potrebnom protoku i projektovane razlike pritisaka ispred i iza ventila.

Maksimalan protok vode kroz ventil je:

W=Kvs 1000 r Dp
Dp [bar] – projektovana razlika pritisaka

ispred i iza ventila W [kg/h] – maseni protok
r [kg/m3] – gustina fluida

Kvs vrednost je data u priloženoj tabeli i zavisi od dimenzije ventila. Od pritiska ispred i iza ventila zavisi da li ventil radi u zoni sa ili bez kavitacije. Zonu kavitacije treba izbegavati, a ako je nije moguće izbeći pre usvajanja ventila obratite se nama ili našem distributeru.

Zona kavitacije je definisana na priloženom dijagramu za fluid vodu na temperaturi od 25°C. za ostale fluide i za druge temperature obratite se proizvo|aču.

Materijal

Kućište je izraćeno od sivog liva. Materijal sedišta, pilot ventila I unutrašnjih delova: nerđajući čelik. Materijal zatvarača: PP. Materijal membrana: PTFE. Unutrašnjost ventila je zaštićena prehranbenim epolenom.

Pri naručivanju ventila, porebno je da bude naveden tip ventila, projektovani kapacitet pritisak na ulazu, pritisak na izlazu (ako se radi o regulatoru pritiska), nazivni otvor, radni fluid i radna temperatura.

Slični proizvodi

Изборник