Regulator protoka-kombi ventil tip RVD-F

Regulator protoka tip RVD-F, koristi se za toplovodne sisteme daljinskog grejanja za regulaciju protoka.

O proizvodu...

Regulator protoka tip RVD-F, koristi se za toplovodne sisteme daljinskog grejanja za regulaciju protoka. Tip RVD-F ima mogućnost daljinske kontrole.

Ventil ima elektromotorni aktuator koji standardno ima napajanje 24V DC, sa upravljačkim signalom 4-10mA. Prema zahtevu kupca pogon može imati drugačije karakteristike.

Slični proizvodi

Изборник