Regulator protoka vode tip QR

Regulator protoka tip QR namenjen je za održavanje stalnog protoka vode najčešće u sistemima centralnog grejanja. Ovaj ventil je mehanički ograničavač protoka, i najčešće se koristi za uravnoteženje mreže centralnog grejanja

O proizvodu...

Regulator protoka tip QR namenjen je za održavanje stalnog protoka vode u sistemima centralnog grejanja. Ovaj ventil je mehanički ograničavač protoka, i najčešće se koristi za uravnoteženje mreže centralnog grejanja.

Proizvodimo ih sa prirubničkom vezom od DN 15 do DN 65 i navojnim priključkom od R1/2″ do R6/“. Proizvodimo ih za nazivne pritiske PN16 i PN25.

Svi unutrašnji delovi su od nerđajućih materijala, a kućište je od sivog liva. Maksimalna radna temperatura je 1500C, proizvodimo ih za nazivne pritiske PN16 i PN25.

Na ventil se može nadograditi elektromotorni pogon. U kombinaciji sa pogonom, ventil se može koristiti za regulaciju temperature po kliznom dijagramu.

Slični proizvodi

Изборник