Termodinamički odvajači kondenzata tip TDK i TDK-Y

Za razliku od tradicionalnih termodinamičkih odvajača kondenzata, koji su izloženi spoljnim temperaturnim uticajima, koji redukuju njihove perfomanse, termodinamički odvajač kondenzata nove generacije, tip TDK je dizajniran da bude znatno otporniji na spoljašnje temperaturne uticaje

O proizvodu...

Princip rada termodinamičkih odvajača kondenzata: Ispod pločice A ističe kondenzat. Kada se pojavi para, brzina strujanja se povećava, pritisak ispod pločice pada i niži je od pritiska iznad pločice. Usled toga, pločica zatvara dovodni otvor, a para iznad pločice će biti zarobljena.

Proticanje kondenzata će biti ponovo uspostavljeno nakon što se para u komori iznad ploče iskondenzuje.

Zbog toga, na rad ovih odvajača bitno utiče i spoljna sredina.

Naši termodinamički odvajači kondenzata imaju ugrađenu termodinamičku kapsulu koja nema kontakt sa atmosferom, tako da spoljne prilike ne utiču na rad odvajača.

Slični proizvodi

Изборник