Termokapsula tip TK i TK-M

Termostatički odvajači rade na principu razlike temperature između pare i kondenzata. Kod termostatičkih membranskih odvajača, termostatski element je termokapsula.

O proizvodu...

Termostatički odvajači rade na principu razlike temperature između pare i kondenzata. Kod termostatičkih membranskih odvajača, termostatski element je termokapsula.

Termokapsula je termostat sa lako isparljivom tečnošću koja se nalazi u zatvorenom prostoru iznad membrane. Pritisak unutar ovoga prostora zavisi od trenutne temperature kapsule.

Kada u kućište odvajača dotekne para, ona zagreje kapsulu i pritisak lako isparljive tečnosti poraste, pomerajući membranu i zatvarajući odvajač. Ako u odvajač dotekne kondenzat, kapsula će se ohladiti i opašće pritisak lako isparljive tečnosti. Tada će se membrana pomeriti pod dejstvom pritiska unutar kućišta odvajača i otvoriti ventil odvajača omugućavajući kondenzatu nesmetano da istekne u kondenzni vod.

Svi termostatički odvajači ispuštaju kondenzat sa nekim stepenom pothlađenja. Odvajači sa termokapsulom se obično podešavaju da ispušte kondenzat sa 10 C pothlađenja. U zavisnosti od zahteva korisnika, pothlađenje može biti i veće i manje u zavisnosti od punjenja kapsule.

Za razliku od odvajača sa zvonom i plovkom, termostatički odvajači kontinulano ispuštaju kondenzat. Odnosno, ako kondenzat kontinualno nastaje, termostatički odvajač će kontinualno ispuštati kondenzat bez prekida. Zbog podhlađenja kondenzata, u aparatu će se tada zadržavati određena količina kondenzata.

Tečnost koja se koristi za punjenje termokapsula je neškodljiva za ljude pa se bez opasnosti odvajači bazirani na termokapsulama mogu koristiti i u prehranbenoj industriji.

Slični proizvodi

Изборник