Termostatički međuprirubnički odvajač kondenzata sa termokapsulom tip TKK

Termostatički odvajač tip TKK je namenjen za ugradnju između prirubnica. Zajedno sa odvajačem isporučujemo i odgovarajuće zaptivače i potrebne vijke.

O proizvodu...

Termostatički odvajač tip TKK je namenjen za ugradnju između prirubnica. Zajedno sa odvajačem isporučujemo i odgovarajuće zaptivače i potrebne vijke. Ove odvajače proizvodimo sa nazivnim otvorima od DN15 do DN50 i nazivnim pritiscima PN16 ,PN25 i PN40.

Ovaj odvajač je proizveden od nerđajućeg čelika, a kućište je rasklopivo tako da je moguća zamena termo kapsule. U kućištu se nalazi i sito za hvatanje nečistoća.

Ukućišteodvajačaugrađenajetermokapsulatip TK-M.

Odvajač kondenzata tip TKK može se ugraditi u bilo kom položaju. Kondenzat ispušta sa zadržavanjem i pothla|enjem od 5 do 30°C, u zavisnosti od zahteva korisnika.

Odvajačtip TKK se primenjuje u uslovima gde je ograničen raspoloživ prostor za ugradnju odvajača, kao i u slučajevima kada je neophodna brza zamena odvajača kondenzata.

Proizvodimo i ovaj tip odvajača sa integrisanim nepovratnim ventilom. Tip TKK sa integrisanim nepovratnim ventilom ima oznaku TKK-N. Njegova ugradbena mera je za 48 mm umesto 37 mm kod tipa TKK.

Slični proizvodi

Изборник