Testiranje odvajača kondenzata i ovaj tekst sa likama

About Image
About Image
About Image

Testiranje odvajača kondenzata i ovaj tekst sa likama

Termoenergetika armature vrši testiranje ispravnosti rada odvajača kondenzata na liniji bez skidanja odvajača. Tokom testiranja koristimo više različitih metoda kako bi došli do sigurnog zaključka da li odvajač radi ili ne. Ispravnost rada odvajača može imati uticaj na energetsku efikasnost postrojenja i do 10% ukupne potrošnje vodene pare. Tokom testiranja odvajača mi sagledavamo i kompletnu instalaciju zajedno sa potrošačem, a ne samo odvajač kondenzata. Odvajač kondenzata može biti potpuno ispravan, ali zbog pogrešnog izbora odvajača ili loše izvedene instalacije odvajač može loše raditi. Koristimo naše višegodišnje iskustvo kako bi pomogli klijentima da podignu energetsku efikasnost postrojenja ispravnim radom kondenzne instalacije. Nudimo i servis odvajača svih proizvođača čime doprinosimo cirkularnoj ekonomiji i smanjenju CO2 emisije.