Proizvodi

Ventili sigurnosti

Pod dve osnovne grupe sigurnosnih ventila potpada više različtih tipova ventila, različite konstrukcije i namene. Proizvodimo ventile sigurnosti sa oprugom i tegom, za vodu i vodenu paru, sa livenom ili varenom konstrukcijom. Posedujemo laboratoriju za ispitivanje ventila sigrunosti, koja radi u skladu sa standardima ISO 4126-1, ISO 17025, PED direktivi

Ventil sigurnosti za vodenu paru sa tegom

Ventil sigurnosti za vodenu paru tip VST

Ventil sigurnosti za vodenu paru sa tegom

Ventil sigurnosti za vodenu paru tip VST

Ventil sigurnosti sa oprugom za vodenu paru

Ventil sigurnosti za vodenu paru tip VSO

Ventil sigurnosti sa oprugom za vodenu paru

Ventil sigurnosti za vodenu paru tip VSO

Ventil sigurnosti sa oprugom za vodenu paru i vodu

Ventil sigurnosti za vodenu paru  i vodu tip VSO-G

Ventil sigurnosti sa oprugom za vodenu paru i vodu

Ventil sigurnosti za vodenu paru i vodu tip VSO-G

Ugaoni ventil sigurnost sa oprugom za vodu

Ugaoni ventil sigurnost sa oprugom i za vodu VSV

Ugaoni ventil sigurnost sa oprugom za vodu

Ugaoni ventil sigurnost sa oprugom i za vodu VSV